Jangan BACA

Sunday, 3 April 2011

MENUJU PAS BARU : KRISIS,PELUANG DAN DINAMISME

            Buku ini adalah sebahagian daripada tesis ijazah Doktor Falsafah yang mendapat kelulusan Senat Universiti Malaya pada 2007.Isi kandungan buku ini banyak berligar tentang fenomena konflik yang berlaku dalam sebuah parti politik yang di kenali sebagai PAS.Mencatatkan isu-isu penting & peristiwa konflik  dalam PAS yang berlaku sepanjang kehadirannya di persada politik tanah air.Namun perlu difahamkan di sini bahawa krisis yang digambarkan bukanlah bertujuan untuk di jadikan topik utama.Topik utama ialah tentang wajah baru PAS yang cuba dibayangkan oleh penulis pada masa-masa mendatang.Krisis yang berlaku hanyalah sebagai sebab yang ‘menekan’ sesuatu perubahanitu berlaku.Buku ini juga cuba melihat krisis atau konflik sebagai salah satu unsur dinamik sesebuah organisasi & ia bertujuan melihat krisis sebagai peluang untuk melonjak jauh ke hadapan.


Muka Hadapan


Penulis
              Di tulis oleh Dr Mujahid Yusof Rawa,45,anak kelahiran Pulau Pinang.Beliau merupakan anak kepada bekas Presiden PAS Ustaz Tuan Haji Yusof Rawa.Kini ahli Parlimen penggal pertama bagi Parlimen Parit Buntar.Dipilih sebagai Ahli Jawatankuasa Kerja PAS Pusat buat julung kali pada 2005 & kini mengetuai Lajnah Perpaduan Nasional.


No comments:

Post a Comment